Search

Vymeniť alebo vrátiť tovar zakúpený na www.lovkeramik.sk môžete poštou na adresu:

Alena Horňáková LOVKERAMIK,Pozdišovce 248, 07201 Pozdišovce

Výmenu tovaru poštou realizujeme vrátením peňazí za pôvodnú objednávku na bankový účet zákazníka.

 

VRÁTENIE TOVARU

Zákazník ma právo vrátiť zakúpený tovar prostredníctvom našej webstránky www.lovkeramik.sk do 15 dní odo dňa obdŕžania zásielky bez udania dôvodu

 

AKO POSTUPOVAŤ

  1. Stiahnite, vytlačte a vypíšte návratový formulár. FORMULÁR NA STIAHNUTIE
  2. Do zásielky s tovarom prosím priložte doklad o zakúpení tovaru (faktúru) a vypísaný návratový formulár
  3. Tovar spolu s dokladom o zakúpení tovaru zašlite na adresu: Alena Horňáková LOVKERAMIK, Pozdišovce 248, 072 01 Pozdišovce
  4. Tovar, ktorý si prajete vymeniť alebo vrátiť nesmie byť poškodený
  5. Tovar nezasielajte na dobierku, takúto zásielku nemôžeme prevziať.